Årsberetning 2013

ÅRSBERETNING 2013 FOR SETERSTØA OG OMEGN VEL

Etter årsmøtet har styret bestått av: Astrid B. Leestemaker (leder), Kjell Halvorsen (kasserer), May-Sissel Karlsen (nestleder), Torill Scharning (styremedlem) og Bjarne A. Haugen (sekretær).

Ved utgangen av året hadde foreningen ca. 140 betalende medlemmer.

I 2013 er avholdt 1 årsmøte og 5 styremøter.

• Regnskapet for 2013 viser et underskudd på ca. 3.500 kroner, mot et budsjettert driftsunderskudd på ca. 5.500 kroner, renter medregnet.
• For gressklipping i Sundet, har vi betalt Kanmer 9.800 kroner.
• Grasrotandelen har gitt oss 5.922 kroner. Velets organisasjonsnummer i brønnøysundregisteret er 983 587 372, og vi oppfordrer medlemmer og andre til å støtte oss via grasrotandelen.
• Den årlige søppelryddingen langs veiene ble i 2013 satt bort av Veidekke til andre, slik at denne inntekten mistet vi.
• I forbindelse med nedleggelse av stasjonen i 2012, sendte vi klagebrev til ordføreren og lederne for de politiske partiene i Nes, uten å få noen respons tilbake.
• Vi har fått opprettet internett-siden «www.Seterstoa.no», og Facebook-siden «Seterstøa og Omegn Vel», og vil etter hvert komme med relevant informasjon på disse.
• Postkassestativ trenger vedlikehold. Kan noen påta seg å utføre dette, f.eks. Kanmer?
• Flere i området opplever dårlig mobildekning, feil i adresser og kartene på nettet er heller ikke å stole på. Er dette en oppgave for Velet?

Festkomiteen har også i år vært veldig aktiv:
• Medlemsfester i Finholt i mars ble avlyst pga. liten interesse, det ble i stedet arrangert en busstur 25. mars til Botanisk Hage i Oslo.
• Grillfest i Sundet ble avlyst pga. dårlig vær.
• Tur til Stavern ble arrangert august.
• Mimrekveld i pakkhuset på stasjonen, ble også meget vellykket.
• Årlige juleutlodningen.
• Julegrantenning i Sundet.

Styret vil takke festkomiteen for dens enorme innsats. Vi takker også medlemmene for mange fine gaver til juleutlodningen, og støtten de har vist oss ved de forskjellige arrangementene.

Styret

Informasjon fra styret

Til beboere i Seterstøa området

Fra Seterstøa og omegn Vel

Første aktivitet nå i vår er rydding langs Folbergveien, Gamle Sundveg og rundt stasjonen. Vi har avsatt 7. mai 2013 til dette, med oppmøte på stasjonen kl. 18.00. Etter opprydningen samles vi til kaffe og noko attåt ved Sundet.

Vi slipper rydding langs fylkesvei 175, da Veidekke har satt bort dette til et lokalt idrettslag, hvilket lag vet vi ikke.

Velet har nå fått opprettet en egen side på Internett og Facebook. Disse sidene vil bli tilgjengelig i nær framtid. Adressen til internettsida er www.seterstoa.no og siden i facebook er Seterstøa og omegn Vel.

Vi har også i år prøvd å sette inn adresser på alle medlemmene. Dersom adressene er mangelfulle eller inneholder feil, ønsker vi at dere gir oss tilbakemelding, slik at vi får rettet opp eventuelle feil.

Til dere som betaler via nettbank, ønsker vi at dere skriver inn deres navn i merknadsfeltet i nettbanken. Dette gjør det lettere for kassereren å se hvem som har betalt.

Til dere som tipper, og kan tenke seg å støtte Velet med noen kroner i form av grasrotandel. Velets organisasjonsnummer er 983 587 372.

Styret minner ellers Velets medlemmer om at:

  • Medlemmer kan leie teltet for kr. 1.000,- pr. gang. Teltet har plass til 40-50 personer.
  • Låne stoler / bord er gratis.
  • Kontaktperson er May-Sissel Karlsen.

Nettsiden er åpnet

Nå har vi endelig åpnet nettsidene. Det er fortsatt mye å gjøre både når det gjelder tekst og bilder. Vi vil i nærmeste fremtid også ha opplæring av de som sitter i styret og andre som er interessert. Vi kommer tilbake med mer etterhvert.

Webmaster – Seterstøa og omegn vel.